Zolang de corona-maatregelen gelden, vinden er geen diensten plaats.