Bijeenkomsten

- Zondagmorgen om 9.30 uur

Johannes Fontanus College
Wethouder Rebellaan 135
Barneveld

- Eenmaal per maand bijbelstudie